ΕΡΓΟ: Theros All Suite Hotel, Ξενοδοχειακή Μονάδα στην Κω

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Mastrominas Architecture

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην Κω, αποτελούμενης από δύο ορόφους και ένα υπόγειο. Το σύνολο της κατασκευής είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ ο τελευταίος όροφος αποτελείται από μεταλλική κατασκευή.
Η συνολική επιφάνεια του δομήματος είναι 2.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Μελέτη εφαρμογής.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρώθηκε

Παρόμοια Έργα