ΕΡΓΟ: “Dorrysa” Seaside Resort

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό ενίσχυσης ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος αποτελούμενο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος το οποίο και είχε σοβαρές βλάβες από τον σεισμό που έπληξε το 2020 το νησί.
Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήματος ανέρχεται σε 2.750τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του συγκροτήματος.
• Παρακολούθηση εργασίων επί του έργου.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα