ΕΡΓΟ: Radisson Resort Plaza Skiathos

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Briq Properties

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες(κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Buerger Katsota Architects

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό ενίσχυσης ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος αποτελούμενο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήματος ανέρχεται σε 6.000τ.μ.
Το έργο συμπεριελάμβανε πλείαδα πρόσθετων μεταλλικών κατασκευών που απαιτούνται για το συγκρότημα.

ΡΟΛΟΣ:

• Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του συγκροτήματος.
• Παρακολούθηση εργασίων επί του έργου.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα