0 +
ΕΡΓΑ
0 +
τ.μ. ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί ιδρύθηκε το 2020 και αποτελεί την διάδοχη κατάσταση της ιδιωτικής απασχόλησης του Απόστολου Καλούτσα, ο οποίος και ξεκίνησε την καριέρα του ως Πολιτικός Μηχανικός το 2010, και έως το 2020 απασχολήθηκε σε Ελλάδα και Αγγλία στον σχεδιασμό και την αποτίμηση κτηρίων και γεφυρών.

Η εταιρεία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την διαχείριση και επίβλεψη νέων έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και στην ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών.
Δραστηριοποιούμαστε είτε ως κύριοι μελετητές, είτε αναλαμβάνοντας μέρος του σχεδιασμού ενός έργου, σε διάφορους τομείς όπως Εμπορικά Κέντρα, Εκθεσιακοί χώροι, Κατοικίες, Βιομηχανικοί χώροι, Χώροι Αποθήκευσης και Διανομής, Ξενοδοχεία, Ενέργεια, Πεζογέφυρες.

Έχουμε ιδιαίτερη εξοικείωση σε όλα τα σύγχρονα υλικά δόμησης όπως είναι ο χάλυβας, οι σύμμικτες κατασκευές, το οπλισμένο σκυρόδεμα, οι προκατασκευασμένοι φορείς καθώς και οι φορείς από προεντεταμένα στοιχεία, και διαθέτουμε μια ποικιλία από λογισμικά ώστε να παραδίδουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε έργο.

οι αξίες μας

drops

Σε μια βιομηχανία που συνεχώς εξελίσσεται είμαστε
αποφασισμένοι να ακολουθούμε αυτές τις αλλαγές με στόχο να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο αύριο.
Αφοσίωση στις ηθικές αξίες που πρεσβεύει το επάγγελμα, καινοτόμος σχεδιασμός,
τεχνική αρτιότητα και ομαδική δουλειά είναι οι κύριες αξίες μας
με στόχο να σχεδιάζουμε πρακτικές λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα.

η φιλοσοφία μας

Κεντρική ιδέα μας είναι να σχεδιάζουμε για τους πελάτες μας τα έργα που επιθυμούν συνδυάζοντας καθαρές ιδέες, εύκολα υλοποιήσιμες, αποδοτικές οικονομικά και ταυτόχρονα με άμεση προσήλωση στις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. Θεωρούμε προτεραιότητά μας την εναρμόνιση των έργων μας με τις πλέον σύγχρονες κανονιστικές διατάξεις ώστε να προσθέτουμε επιπλέον αξία σε κάθε έργο στο οποίο εμπλεκόμαστε.

Ταυτόχρονα παραδίδουμε λύσεις προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των πελατών μας.

τα λογισμικά μας

Δουλεύοντας σε διαφορετικούς τομείς, είμαστε εξοπλισμένοι με μια σειρά λογισμικών δομοστατικής ανάλυσης και σχεδιασμού, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά μας.

• Scia Engineer ||| για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κτηρίων και γεφυρών.
• AxisVM  ||| γενικό πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης με χρήση πεπερασμένων στοιχείων.
Consteel ||| ένα πρόγραμμα εξειδικευμένο στον σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών
Idea StatiCA Steel  ||| για την διαστασιολόγηση και σχεδίαση μεταλλικών συνδέσεων.
Idea StatiCA Prestressing  |||  για την διαστασιολόγηση προκατασκευασμένων και προεντεταμένων φορέων οπλισμένου σκυροδέματος.
RafSuite ||| πρόγραμμα για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κτηριακών έργων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και για την μελέτη επάρκειας και στατικής ενίσχυσης αυτών.
CSJoint ||| για την διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων.

BetonExpress ||| για την διαστασιολόγηση επιμέρους τμημάτων κατασκευών με βάση των Ευρωκώδικα 2 

GstarCAD

mbr 1642x1090

οι υπηρεσίες μας

+ Δομοστατικές μελέτες νέων κτηρίων.
+ Δομοστατικός Σχεδιασμός Υφιστάμενων κατασκευών (αποτίμηση και ενίσχυση).
+ Δομοστατικός σχεδιασμός κατασκευών με μεγάλα ανοίγματα και πεζογεφυρών.
+ Έλεγχος αρτιότητας/πληρότητας υφιστάμενων μελετών.
+ Μελέτη εφαρμογής έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, προκατασκευασμένους και προεντεταμένους φορείς.
+ Δομοστατικός σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς για όλα τα υλικά δόμησης (δομικό χάλυβα, οπλισμένο σκυροδέμα, προκατασκευασμένους και προεντεταμένους φορείς).
+ Τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις κατασκευής ενός έργου.
+ Διαχείριση έργων.
+ Συμβουλευτικός ρόλος στην διαχείριση κόστους με γνώμονα την επιλογή του τεχνικοοικονομικά αρτιότερου υλικού δόμησης.
+ Επίβλεψη έργων.
+ Έκδοση αδειών.