ΕΡΓΟ: La Grotta Verde, Κέρκυρα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιώτοπουλος και Συνεργάτες (κύριος), “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό στατικής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων για το ξενοδοχείο “La Grotta Verde”. Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε στατικώς ανεξάρτητα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που καλύπτουν μια συνολική επιφάνεια 8.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Μελέτη στατικής επάρκειας και σχεδιασμός ενισχύσεων για ένα από τα πέντε κτίρια του συγκροτήματος.

Παρόμοια Έργα