ΕΡΓΟ: Brown Hotel, Λάρνακα, Κύπρος

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες (κύριος),, Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου μεταλλικού ορόφου που εδράζεται στο δώμα ενός υφιστάμενου κτιρίου.

ΡΟΛΟΣ:

• Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του συγκροτήματος.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα