ΕΡΓΟ: 8ωρόφο εμπορικό κέντρο με διατηρητέες όψεις, Κέντρο Αθήνας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες(κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και την ενίσχυση ενός κτηρίου αποτελούμενο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσα τοιχοποιία.
Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήματος ανέρχεται σε 3.150τ.μ. Το κτήριο βρίσκεται επί της Καπνικαρέα στο κέντρο της Αθήνας και θα έχει εμπορική χρήση.
Στην οροφή θα κατασκευαστεί ένας πρόσθετος όροφος αποτελούμενος από μεταλλικό σκελετό.

ΡΟΛΟΣ:

• Μελέτη Στατικής Επάρκειας και ενίσχυσης συγκροτήματος.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα