ΕΡΓΟ: Στατική Ενίσχυση Συγκροτήματος Χώρων Αποθήκευσης, Αιγάλεω, Πειραιάς.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό στατικής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων στο Αιγάλεω, Πειραιά με αποθηκευτική χρήση. Πρόκειται για ένα υφιστάμενο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος με ένα υπόγειο και έναν υπέργειο όροφο και με συνολική επιφάνεια 3.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Μελέτη στατικής επάρκειας και σχεδιασμός ενισχύσεων για το σύνολο του έργου.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα