ΕΡΓΟ: Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα με 96 κλίνες, Κω

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Mastrominas Architecture

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην Κω, αποτελούμενης από δύο ορόφους και ένα υπόγειο. Το σύνολο της κατασκευής είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η συνολική επιφάνεια του δομήματος είναι 1.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Στατική Μελέτη.
  • Μελέτη εφαρμογής.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα