ΕΡΓΟ: Κτίριο Γραφείων, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, Κουκουτσάκης

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες (Κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό έναντι στατικών ενισχύσεων ενός κτιρίου γραφείων με ένα υπόγειο και τέσσερις υπερκείμενους ορόφους, αποτελούμενο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος.
Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται σε 2.650τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Μελέτη στατικής επάρκειας και σχεδιασμός ενισχύσεων για το σύνολο του έργου.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα