ΕΡΓΟ: Αποθήκη Σκαραμαγκά, Αττική

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιώτοπουλος και Συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό στατικής αναβάθμισης συγκροτήματος βιομηχανικών χώρων στην περιοχή του Σκαραμαγκά Αττικής. Το συγκρότημα αποτελείται από μια πλειάδα βιομηχανικών χώρων αποτελούμενων από μεταλλικές κατασκευές και ολόσωμες διατομές/ή δικτυώματα. Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήματος είναι  11.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Μελέτη στατικής επάρκειας και σχεδιασμός ενισχύσεων για το σύνολο του συγκροτήματος.

Παρόμοια Έργα