ΕΡΓΟ: Kαλωδιωτή κατασκευή με μεμβράνες, για την προστασία διατηρητέου χώρου, Αττική, Κορωπί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πρόκειται για την κατασκευή ενός συστήματος προστασίας μνημείου στην περιοχή του Κορωπί, Αττικής. Ο φέρων σκελετός αποτελείται από μεμβράνες και καλώδια ενώ ο κατακόρυφος σκελετός αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα. Η θεμελίωση θα κατασκευαστεί από μικροπασσάλους μήκους 7m

ΡΟΛΟΣ:
  • Δομοστατικός σχεδιασμός όλου του συστήματος.

Παρόμοια Έργα