ΕΡΓΟ: Glamping, Βούλα, Αττική

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Grivilia Hospitality

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες(κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος μεταλλικών κατασκευών που λειτουργούν ως “clamping”.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.

Κατάσταση Έργου: Oλοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα