ΕΡΓΟ: Στοά Αρσακείου, Αθήνα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες(κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό των απαραίτητων ενισχύσεων για το στέγαστρο της Στοάς του Αρσακείου στην Αθήνα.
Ο φορέας καθώς και οι αντίστοιχες ενισχύσεις αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό ενώ η χρονολογία της κατασκευής εκτιμάται περί το 1910.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα