ΕΡΓΟ: Παιδικός Σταθμός, Αθήνα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος που περιλαμβάνει ένα κτίριο με χώρους διαφόρων χρήσεων από χώρους συγκεντρώσεων και γραφείων έως και παιδικό σταθμό. Το κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια και τρεις υπέργειους ορόφους και ο φέρων σκελετός του είναι εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η συνολική επιφάνεια της κατασκευής είναι 4.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Οριστική Στατική Μελέτη.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα