ΕΡΓΟ: Νέο Νοσοκομείο Μονής Βατοπαιδίου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου για την Μονή Βατοπαιδίου. Πρόκειται για μια κατασκευή εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυροδέματος.

ΡΟΛΟΣ:
  • Οριστική Στατική Μελέτη.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα