ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Διανομής, Vitex S.A., Ασπρόπυργος

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Vitex S.A.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ασπροκάτ Α.Ε.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες(κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός βιομηχανικού χώρου αποτελούμενου από προκατασκευασμένα και προεντεταμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και αρκετές πρόσθετες μεταλλικές κατασκευές.
Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 3.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα