ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Διανομής, Katradis Group., Ασπρόπυργος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ασπροκάτ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός βιομηχανικού χώρου αποθήκευσης. Ο βιομηχανικός χώρος αποτελείται από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 6.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Παραδόθηκε

Παρόμοια Έργα