ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Διανομής, Μάνδρα Αττικής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος αποτελούμενο από βιομηχανικό χώρο που θα λειτουργεί ως Κ.Α.Δ., κτήρια γραφείων, κτήρια αποθήκευσης κλπ. Οι βιομηχανικοί χώροι αποτελούνται από προκατασκευασμένο σκελετό, τα γραφεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι από μεταλλικό σκελετό.
Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 5.000τ.μ..

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Παραδόθηκε

Παρόμοια Έργα