ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Διανομής, Μάνδρα Αττικής

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Noval Property

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT: IBLS S.A.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ballian Techniki S.A.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος Logistics στην Μάνδρα Αττικής. Το συγκρότημα αποτελείται κυρίως από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

ΡΟΛΟΣ:
  • Δομοστατικός σχεδιασμός όλου του έργου.
  • Τεχνική υποστήριξη σε όλες τι φάσεις κατασκευής του έργου.

Παρόμοια Έργα