ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, στην Ελευσίνα για την Mega Disposables

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Aσπροκάτ Α.Ε.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος βιομηχανικών χώρων που λειτουργούν ως χώροι αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ). Οι βιομηχανικοί χώροι αποτελούνται από προκατασκευασμένα υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλική στέγη ενώ υπάρχουν αρκετοί πρόσθετοι χώροι μεταλλικής κατασκευής.
Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 12.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Oλοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα