ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, στον ”Ήμερο Τόπο”, Αττική, Vitex S.A.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες(κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός βιομηχανικού χώρου αποθήκευσης με πρόσθετο χώρο γραφείων. Ο βιομηχανικός χώρος αποτελείται από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ενώ τα γραφεία από μεταλλικό σκελετό. Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 4.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Παραδόθηκε

Παρόμοια Έργα