ΕΡΓΟ: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος βιομηχανικών χώρων που λειτουργούν ως χώροι αποθήκευσης και διανομή (ΚΑΔ).
Οι βιομηχανικοί χώροι αποτελούνται από προκατασκευασμένα και προεντεταμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.
Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 9.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Oλοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα