ΕΡΓΟ: Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Raycap

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ballian Techniki S.A.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου της Δράμας. Πρόκειται για έναν δύωροφο χώρο με ένα υπόγειο αποτελούμενο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ενώ η καμπύλη στέγη αποτελείται από μεταλλική κατασκευή και εδράζεται σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.
H συνολική επιφάνεια του έργου είναι 5.500 τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Μελέτη Εφαρμογής Στατικών.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα