ΕΡΓΟ: Νέα κατοικία με ένα υπόγειο και 3ορόφους ανωδομής, Κρήτη, Σούδα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας κατοικίας με ένα υπόγειο και τρεις ωρόφους ανωδομής. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΡΟΛΟΣ:
  • Οριστική Στατική Μελέτη.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα