ΕΡΓΟ: Νέα κατοικία με ένα υπόγειο και 3ορόφους ανωδομής, Μαγούλα Αττικής

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας κατοικίας με ένα υπόγειο και τρεις ωρόφους ανωδομής. Ο φέρων οργανισμός του υπογείου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η ανωδομή αποτελείται από μεταλλική κατασκευής και σύμμικτες πλάκες.

ΡΟΛΟΣ:
  • Οριστική Στατική Μελέτη.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα