ΕΡΓΟ: Νέα κατοικία με ένα υπόγειο και 3ορόφους ανωδομής, Αθήνα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή δύο κτηρίων κατοικιών στην Βόρεια Αττική αποτελούμενα από τρεις (3) ορόφους και ένα υπόγειο. Ο σκελετός των κτηρίων αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΡΟΛΟΣ:

• Οριστική Στατική Μελέτη.

Κατάσταση Έργου: Υπό κατασκευή

Παρόμοια Έργα