ΕΡΓΟ: Νέα γραμμή παραγωγής, BCF, Αχαρνές, Αττική

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Asprokat S.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος βιομηχανικών κτηρίων και πρόσθετων χώρων αποθήκευσης. Ο βιομηχανικός χώρος καθώς και οι χώροι αποθήκευσης αποτελούνται από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 4.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Oλοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα