ΕΡΓΟ: Νέα Γραμμή Παραγωγής για την Ριζάκος Α.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ριζάκος Α.Ε.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή δύο βιομηχανικών χώρων και αρκετών ακόμα πρόσθετων χώρων που λειτουργούν ως αποθηκευτικοί. Το σύνολο των κατασκευών αποτελείται από μεταλλικό σκελετό.
Η συνολική επιφάνεια του έργου ανέρχεται σε 4.500τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα