ΕΡΓΟ: (Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics Park) Φάση ΙΙ, στον “Ήμερο Τόπο”, Ασπρόπυργος), Briq Properties.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Briq Properties

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιστός Κατασκευαστική Α.Ε.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος βιομηχανικών κτηρίων τα οποία θα λειτουργούν ως Κ.Α.Δ.. Οι βιομηχανικοί χώροι αποτελούνται από προκατασκευασμένο σκελετό.
Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 12.000τ.μ..

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Παραδόθηκε

Παρόμοια Έργα