ΕΡΓΟ: (Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics Park), στον “Ήμερο Τόπο”, Ασπρόπυργος), Briq Properties

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Briq Properties

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Istos Constructions S.A.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός συγκροτήματος βιομηχανικών χώρων που λειτουργούν ως χώροι αποθήκευσης και διανομή (ΚΑΔ). Οι βιομηχανικοί χώροι αποτελούνται από προκατασκευασμένα και προεντεταμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.
Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 21.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:

• Στατική Μελέτη.
• Τεχνική υποστήριξη στην κατασκευή του έργου.
• Στατική Μελέτη έναντι πυρκαγιάς.

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Παρόμοια Έργα